top of page

Pengenalan Kursus

Ini adalah NOSS baharu yang dibangunkan untuk Pembaikan Telefon Selular di bawah sektor Elektrik & Elektronik, Telekomunikasi. Berdasarkan 3rd Pelan Induk Industri dan hala tuju Rancangan Malaysia Kesepuluh, keperluan untuk kakitangan mahir daripada Industri Telekomunikasi amat diperlukan.

Industri Telekomunikasi berkembang pesat dengan pengenalan perkhidmatan dan teknologi terkini. Perkembangan ini telah menjadi pemangkin kepada pertumbuhan sektor komersial dan perindustrian negara. Penyepaduan industri telekomunikasi dan komputer juga menghasilkan pertumbuhan pesat teknologi canggih yang membawa kepada Teknologi Maklumat dan Multimedia baharu. Di samping itu, sektor telekomunikasi sebagai industri yang tersendiri telah melalui pertumbuhan pesat juga dan menyumbang banyak kepada pembangunan ekonomi negara.

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) ialah pengawal selia bagi industri komunikasi dan multimedia yang bertumpu yang bertanggungjawab ke atas peraturan teknikal, yang merangkumi penetapan spektrum frekuensi yang cekap, pembangunan dan penguatkuasaan kod dan standard teknikal, dan pentadbiran penomboran dan pengalamatan elektronik. . Pada masa ia diwujudkan peranan utamanya ialah pengawalseliaan industri komunikasi dan multimedia berdasarkan kuasa yang diperuntukkan dalam Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (1998). Menurut Akta ini peranan SKMM adalah untuk melaksanakan dan mempromosikan objektif dasar negara Kerajaan bagi sektor komunikasi dan multimedia. SKMM juga bertanggungjawab untuk mengawasi rangka kerja kawal selia baharu bagi industri penumpuan telekomunikasi, jalur lebar, penyiaran dan aktiviti dalam talian.

Kerjaya kemahiran Pembaikan Telefon Bimbit menyediakan pengetahuan pembaikan dalam perkakasan telefon mudah alih dan perisian telefon mudah alih. Telefon bimbit dan telefon pintar dibaiki menggunakan prosedur operasi standard. Pembaikan Telefon Bimbit merangkumi skop kerja penyelenggaraan, pembaikan dan pengendalian untuk pelbagai model telefon bimbit.

Dokumen NOSS ini menunjukkan laluan kerjaya berstruktur, peralatan dan kemahiran kakitangan Pembaikan Telefon Selular. Ia menyediakan set aktiviti berstruktur yang membolehkan seseorang yang bercita-cita untuk mencapai kecekapan dalam pekerjaan tertentu ini, akhirnya meningkatkan dia dalam kerjaya dalam industri telekomunikasi.

Amalan Standard dan Kandungan Standard adalah sebahagian daripada dokumen NOSS. Kawasan Kerja yang dibangunkan ini adalah berdasarkan Analisis Pekerjaan. Dokumen ini merangkumi standard kompetensi kemahiran Membaikpulih Telefon Bimbit yang kini menjadi keutamaan dalam industri ini dan panel pakar telah membuat kesimpulan bahawa bidang pekerjaan dalam industri ini disebabkan kebanyakan tugasan dilakukan dalam pelbagai konteks, kebanyakannya yang kompleks. Untuk melahirkan pekerja mahir dalam industri ini, keperluan untuk latihan berstruktur adalah penting. Oleh itu NOSS ini dibangunkan dengan memfokuskan kepada aktiviti Membaiki Teras Telefon Selular. Kepakaran telekomunikasi berfungsi untuk memastikan semua sistem telefon mudah alih disediakan dengan betul dan beroperasi mengikut keperluan.

Pakar dalam industri ini juga boleh meneruskan kerjaya dalam industri lain di Malaysia atau antarabangsa. Mereka juga boleh dieksport ke pasaran antarabangsa berikutan peningkatan keperluan pakar dalam bidang tersebut. Justeru, pembangunan NOSS ini adalah penting bagi industri kepada garis panduan dan piawaian tertentu berdasarkan tahap kompetensi yang telah ditetapkan oleh pakar industri dalam bidang ini.

Berdasarkan dapatan bengkel, telah diputuskan bahawa tahap kemasukan untuk kerjaya kakitangan Rangkaian Telefon Selular adalah pada Tahap 2. Justifikasi adalah berdasarkan sifat kerja yang memerlukan kecekapan dalam melaksanakan dalam pelbagai konteks, yang kebanyakannya kompleks dan tidak -rutin. Terdapat tanggungjawab yang besar dan autonomi dan kawalan atau bimbingan orang lain sering diperlukan. Secara amnya mereka bekerja mengikut arahan dan jadual projek yang telah disediakan berdasarkan projek mengikut terma rujukan.

NOSS ini menyediakan maklumat secara langsung kepada pekerja mengenai persekitaran kerja industri telekomunikasi. NOSS ini juga menyediakan laluan kerjaya dan pembangunan pekerjaan bagi mereka yang terlibat dalam industri ini.

Prospek Kerjaya

Contoh biasa jawatan kerja termasuk: Juruteknik Telefon Pintar dan Tablet, Juruteknik Kanan, Juruteknik Pembaikan Telefon Selular, Penyelia Juruteknik Elektronik dan lain-lain.

 

Memandangkan Malaysia telah mengenal pasti dalam Pelan Induk Perindustrian Ke-3 dan bermula dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh, telekomunikasi akan menjadi pemboleh penting bagi Malaysia untuk meletakkan dirinya di peringkat antarabangsa. Pertumbuhan pekerjaan dalam industri telekomunikasi adalah penting dan sentiasa dalam permintaan.

Pekerjaan lain yang berkaitan dengan peluang pekerjaan ialah:

 • Kejuruteraan perisian Telefon Bimbit

 • Kejuruteraan Pakar Peranti Data

 

Perindustrian lain yang berkaitan dengan peluang pekerjaan ialah:

 • Sektor Maklumat

 • Sektor Pendidikan

 • Sektor pembuatan

 • Sektor Perkhidmatan Perniagaan

 • Sektor Kerajaan

Kursus Disediakan

Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2

Cekap dalam melaksanakan julat yang ketara
pelbagai aktiviti kerja, dilakukan dalam pelbagai konteks. Beberapa aktiviti adalah bukan rutin dan memerlukan tanggungjawab dan autonomi individu.

Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3

Cekap dalam melaksanakan pelbagai
pelbagai aktiviti kerja, dilakukan dalam pelbagai konteks, kebanyakannya kompleks dan bukan rutin. Terdapat tanggungjawab yang besar dan autonomi dan kawalan atau bimbingan orang lain sering diperlukan.

Mari Cakap tentang Statistik:

80%

daripada pelajar berasa bimbang tentang permohonan kolej dan mendapatkan bantuan

86%

graduate employability, dengan kadar kejayaan 86%

100%

subsidi by government. Pelajar tidak memerlukan sebarang bayaran yuran sekolah.

Sijil Kemahiran Malaysia

Calon dari tahap 2 selepas dinilai dan disahkan serta memenuhi keperluan Persijilan Kemahiran Malaysia akan dianugerahkan dengan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) untuk Tahap 2 dan kemudian dia mungkin melanjutkan pelajaran ke tahap 3.

Calon dari tahap 3 selepas dinilai dan disahkan serta memenuhi syarat Persijilan Kemahiran Malaysia akan dianugerahkan dengan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) untuk Tahap 4 dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) Tahap 5.

Keadaan Berkerja

Secara amnya, kebanyakan Pembaikan Telefon Mudah Alih adalah dalam persekitaran yang amat baik dalam elektronik asas dan komputer, dianggap sebagai aset untuk kerjaya ini. Kakitangan di peringkat ini mesti menyedari kemajuan teknologi terkini dalam teknologi telekomunikasi.

Lepasan Tahap 2

Kakitangan Pembaikan Telefon Bimbit (Tahap 2) adalah cekap dalam melaksanakan kecekapan teras berikut:

 • Asas Pembaikan Perkakasan Telefon Bimbit

 • Pembaikan Perisian Telefon Bimbit Asas

 • Amalan Bengkel

 

Secara pilihan, kakitangan Pembaikan Telefon Bimbit (Tahap 2) adalah cekap dalam melaksanakan kecekapan elektif berikut:-

• Perkhidmatan Sokongan Pelanggan

Lepasan Tahap 3

Pembaikan Telefon Bimbit Lanjutan (L3) cekap dalam melaksanakan:

 • Pembaikan Perkakasan Telefon Maju

 • Pembaikan Perisian Telefon Lanjutan

 • Fungsi Penyeliaan

 

Secara pilihan memajukan pembaikan Telefon Bimbit adalah cekap dalam melaksanakan kecekapan elektif berikut:-

 • Penyelidikan dan Pembangunan Telefon Bimbit

 • Aktiviti Keusahawanan

Kompetensi Pekerjaan

 • Memahami fungsi, bahagian dan struktur iPhone

 • Memahami fungsi, bahagian dan struktur iPhone

 • Penyelesaian masalah

 • Demonstrasi merapikan iPhone & latihan praktikal 

 • Penggantian perkakasan daripada demonstrasi iPhone 5 hingga X & latihan praktikal

 • Cara menggunakan pelbagai alatan dan peralatan

 • Membuka kunci pelbagai telefon bimbit

 • Bagaimana untuk memateri dan menyahpateri

 • Kajian gambar rajah litar pelbagai model

 • Menggantikan IC

 • Kaca Diperbaharui

 • Tutorial perisian iPhone dan banyak lagi, hampir semua telefon

Apa yang Anda akan Belajar

 • Lebih daripada 10 tahun berpengalaman dalam industri 

 • Pakar pembaikan telefon

 • Latihan secara langsung dengan iPhone yang berfungsi sebenar

 • Peluang kerja sambilan / sepenuh masa bersama kami

 • Saiz kelas kecil maksimum 6 orang 

 • Sijil diberikan setelah tamat kursus

 • Sokongan teknikal diberikan selepas tamat kursus

 • Buku panduan disertakan

 • Makmal yang diselenggara dengan baik dengan peralatan dan peralatan terkini

 • Sukatan pelajaran mendalam yang komprehensif

Kenapa Kami

bottom of page